ஆளுமை:அப்துல் ரகுமான் ஆலிம் புலவர்

From நூலகம்
Name அப்துல் ரகுமான் ஆலிம் புலவர்
Birth 1850
Place அட்டாளைச்சேனை
Category கவிஞர்

அப்துல் ரகுமான் ஆலிம் புலவர் ( - 1850) மட்டக்களப்பு, அட்டாளைச்சேனையில் பிறந்த புலவர். தமிழிலும் அரபு மொழியிலும் புலமையுடையவராக விளங்கிய இவர் முஸ்லிம் மதஞானிகளுக்குப் பொதுவான ஆலிம் என்னும் பெயரைத் தமக்கே சிறப்பாக்கிக் கொண்டார். இவர் மணமங்கலமாலை என்னும் பாடற்தொகுதியை ஆக்கியுள்ளதோடு பல தனிப்பாடல்களையும் இயற்றியுள்ளார்.

Resources

  • நூலக எண்: 3771 பக்கங்கள் 42
  • நூலக எண்: 963 பக்கங்கள் 10