அரும்பு 2002.01

From நூலகம்
அரும்பு 2002.01
617.JPG
Noolaham No. 617
Issue ஜனவரி 2002
Cycle மாத இதழ்
Editor எம். ஹாபிஸ் இஸ்ஸதீன்
Language தமிழ்
Pages 48

To Read


Contents

 • மூளைக்கு வேலை - விவேக வினாக்கள் ஏழு
 • உங்களுடன் ஒரு நிமிடம்
 • ஒரு சின்னக் கதை - கோட்பாடும் நடைமுறையும்
 • ஜனாதிபதியும் அமைச்சரவையும் - அரசியல் யாப்பு
 • மயில் (Pea fowl)
 • ஸிம்பாப்வே (Zimbabwe)
 • உயிரியல் ஆயுதங்கள் (Biological Weapons)
 • ஐரோப்பாவை ஆட்டிப் படைத்த கருஞ்சாவு (Black death)
 • ஸ்குவாஷ் விளையாட்டு (Squash)
 • Tonsillitis என்னும் தொண்டை முளை அழற்சி
 • நிவ்யோர்கில் சில நாட்கள்
 • இந்தியாவின் முகலாயப் பேரரசு (Mughal Empire of India)
 • துருவ ஒளிகள் (Auroras)
 • நெஸ்லே கம்பனி (Nestle Company)
 • போலியோத் தடுப்பு மருந்துகளைக் கண்டுபிடித்த விஞ்ஞானிகள்
 • டிட்டிககா ஏரி (Lake Titicaca)
 • வீட்டுக் கைத்தொழில் ஜாம் (Jam) தயாரிக்கும் முறை
 • பிரெஞ்சு எழுத்தாளர் அல்பேஃ காமூ (Albert Camus)
 • அமெரிக்காவும் ஆப்கானிஸ்தானும்
 • அரும்பு இதழின் கதை