அரும்பு 2001.05

From நூலகம்
அரும்பு 2001.05
8284.JPG
Noolaham No. 8284
Issue மே, 2001
Cycle மாத இதழ்
Editor எம். ஹாபிஸ் இஸ்ஸதீன்
Language தமிழ்
Pages 48

To Read

Contents

 • மூளைக்கு வேலை விவேக வினாக்கள் ஏழு
 • உங்களுடன் ஒரு நிமிடம்.... - ஆசிரியர்
 • ஓர் உண்மைக்கதை: அற்புதம்
 • நீரிழிவு நோய்
 • வருகின்றது யூரோ!
 • துருவக்கரடி
 • விற்பனை முகவர் தேவை
 • தான்ஸானியா
 • பௌத்த வேத நூல்கள்
 • கனவின் அர்த்தம்
 • நெப்சூன்
 • இசையும் கவனமும்
 • அரும்பு இதழ்களை தபால் மூலம் பெற்றுக்கொள்ளல்
 • பிரையாண் நினைவுகள்: சிகாகோவில் சில நாட்கள் - 03
 • இலங்கையின் ஜனாதிபதிப் பதவி
 • செவ்வாக் கோளை நோக்கி 2001 - Mars Odyssey
 • 'Patent' என்னும் ஆக்கவுரிமை
 • R. K. நாராயண்
 • கிறிஸ்தோபர் கொலம்பஸ் (Christopher Columbrs)
 • நீயும் தான்
 • ஜீ டோ
 • என்ன காரணம்?
 • அம்மாவின் பிரார்த்தனை
 • ஈஸ்ட்மன் கொடெக் கம்பனி
 • ஏன் செதீர்கள்?
 • மிகவும் விருப்பமானவர்
 • கோரிக்கைகள்
 • Appendieits என்னும் குடல் வால் அழற்சி
 • ஆறுதல்
 • அனுகுண்டுத் தயாரிப்பின் முன்னோடிகள்
 • தொல்லை தரும் உணவு
 • அநியாயக்காரன்
 • ஹரா - கிரி
 • நிச்சயமாக!
 • டில்லியும் செங்கோட்டையும்
 • மூளைக்கு வேலை - விடைகள்
 • ஆர்தர் ஸீ. கிளார்க் (Sir Arthuc Clarke)
 • அரும்பு முன்னைய பிரதிகள்
 • பொது அறிவுப் போட்டி இல: 21
 • அரும்பு பொது அறிவுப் போட்டி - 20
 • உயிர்களை மதித்தல்