அகவிழி 2008.02

From நூலகம்
அகவிழி 2008.02
3276.JPG
Noolaham No. 3276
Issue பெப்ரவரி 2008
Cycle மாதமொருமுறை
Editor தெ. மதுசூதனன்
Language தமிழ்
Pages 32

To Read


Contents

 • சிந்தனை உளவியல் - பேராசிரியர் சபா.ஜெயராசா
 • வாழ்க்கைக்காலங்களின் விருத்திக் கோலங்கள் ஓர் உளவியல் அணுகுமுறை - ந.பார்த்திபன்
 • ஆசிரியர்களைத் தொழிற்றகைமைப்படுத்துதல் - முனைவர் மா.கருணாநிதி
 • கற்றலுக்கான தகவல் வள நிலையமும் ஆசிரிய நூலகரின் பங்கும் - வீ.விமலநாதன்
 • ஆரம்பக்கல்வி மாணவர்களிடத்தில் நூலகப் பயன்பாடு - என்.எஸ்.செல்வரத்தினம்
 • ICT intergration in Education: II கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழில்நுட்பம் : II - ஏ.பரமானந்தன்
 • கல்விச் சூழலை மீளச் சிந்தித்தல் ஒரு மீள்பொறியியல் அணுகுமுறை - மா.செல்வராஜா
 • எழுதும் போது கையாள வேண்டிய சில வழிமுறைகள் - எல்லலமுல்ல ஆலிப் அலி
 • கல்வி: ஒர் அடிப்படை உரிமை - சாந்தி சச்சிதானந்தம், க.சண்முகலிங்கம்
 • இன்றைய கல்வியும் புதிய கல்வித் தேவைகளும்
 • சிந்தனைத்திறன் மிக்க உரையாடல்