அகவிழி 2005.02

From நூலகம்
அகவிழி 2005.02
3262.JPG
Noolaham No. 3262
Issue பெப்ரவரி 2005
Cycle மாதமொருமுறை
Editor தெ. மதுசூதனன்
Language தமிழ்
Pages 32

To Read

Contents

  • 'சுனாமி' என்பதற்கு 'சுனாமி அலைகள்' என்று மட்டுமே தெரிந்து வைத்துள்ளோம்
  • உளவளக்கல்வி : காலத்தேவையாகிறது
  • சுனாமி ஆற்றுப்படை
  • உள நெருக்கீடுகளும் உளச் சுகாதாரமும்
  • நெருக்கடிகளுக்குட்படும் பிரதேசங்களில் ஆசிரியர் வகிபங்கு
  • சுனாமி அனர்த்தப் பாதிப்புக்குள்ளான சிறார்களுக்கு அவர்களது பெற்றோருக்குமான உள ஆற்றுப்படுத்தும் அரங்க ஆற்றுகை
  • 'கிராமத்துப் பையன்கள்' அதிகாரத்தின் உச்சங்களையும் தொட்டனர்
  • உச்சங்களில் சீரழியும் கிராமத்துப் பையன்கள்
  • சுற்று நிருபங்கள் : ஆசிரிய செயலாற்றுகைத் தரக்கணிப்பீடு